Ogrzewalnia dla bezdomnych

Z uwagi na gwałtowne obniżenie się temperatury oraz prognozowaną pogodę w najbliższym czasie, w poniedziałek (12 października), w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie została uruchomiona Ogrzewalnia dla osób potrzebujących, bezdomnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i uzależnieniem. 

Ogrzewalnia znajduje się w Dziale Opieki Nad Osobami Nietrzeźwymi przy ul. Rozrywka 1 i jest przygotowana na przyjęcie 20 osób.

Ogrzewalnia będzie czynna do kwietnia 2016 r. w godz. 20.00 – 8.00. Osoby korzystające z Ogrzewalni mają zapewnione: miejsce siedzące w ogrzewanym pomieszczeniu, możliwość korzystania z łaźni, środki czystości, czyste ubranie (w miarę możliwości), gorącą herbatę, jeden ciepły posiłek, doraźną opiekę medyczną.

Ogrzewalnia jest uruchamiana cyklicznie w okresie występowania niskich temperatur - począwszy od listopada 2009 roku.

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień zaprasza wszystkie potrzebujące osoby do korzystania z Ogrzewalni.