Wizyta dzieci w Komisariacie Policji V

Wizyta dzieci w Komisariacie Policji V

W dniu 23 maja 2017 r. Komisariat Policji V w Krakowie, na prośbę ucznia zaprosił klasę trzecią szkoły podstawowej nr 26 przy ul. Krasickiego w Krakowie, do której uczęszcza autor wysłanego do podgórskich policjantów maila. Chłopca marzeniem jest, by w przyszłości wstąpić do Policji, a obecnie jako jeszcze dziecko, chciałby oglądnąć z bliska radiowozy i przyjrzeć się pracy policjantów w komisariacie. Funkcjonariusze jednostki przy ul. Zamoyskiego nie mogli odmówić takiej prośbie i po uzgodnieniu wizyty z panią dyrektor szkoły, dwudziestu czterech uczniów klasy trzeciej zwiedziło komisariat. Policjanci przygotowali różne atrakcje, między innymi: możliwość wejścia do radiowozu oznakowanego, furgonu policyjnego, na stanowisko dyżurnego oraz pokaz technik daktyloskopijnych. Na koniec wizyty policjanci poczęstowali dzieci słodyczami i wręczyli drobne upominki.