Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w Krakowie oraz budowy nowej siedziby Komisariatu Policji V

Debata społeczna na temat bezpieczeństwa w Krakowie oraz budowy nowej siedziby Komisariatu Policji V

27 września, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 7 przy ul. Skotnickiej w Krakowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa oraz mającej powstać, nowej siedziby Komisariatu Policji V.

Organizatorami debaty byli: Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, Komendant Miejski Policji w Krakowie i Komendant Komisariatu Policji V, którzy na spotkanie przybyli wraz ze swoimi zastępcami. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście, a wśród nich wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Rafał Komarewicz, przedstawiciele Rady Dzielnicy VIII, IX, XIII oraz mieszkańcy.

Komendant Miejski Policji w Krakowie przedstawił statystykę przestępstw na terenie miasta ze szczególnym uwzględnieniem obszaru obejmującego swoim zasięgiem rejon Komisariatu Policji V, porównując te dane do lat ubiegłych, a także wskazał zagrożenia z jakimi najczęściej spotykają się mieszkańcy tej części Krakowa.

Następnie Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie zaprezentował projekt i wizualizację budynku  nowej siedziby Komisariatu Policji V, która mieścić się będzie przy ulicy Inspektora Marka Woźniczki. Komendant podziękował przy tym radzie miasta za uchwałę o  nadaniu takiej nazwy przyległej ulicy.

Zgodnie z założeniami budynek KP V ma powstać w ciągu dwóch lat i ma być obiektem o najwyższych standardach europejskich, a powstający od podstaw będzie dostosowany do funkcji jaką ma pełnić zarówno dla policjantów, jak i obsługiwanych osób.

Spotkanie zakończyła dyskusja w czasie której Komendant Wojewódzki zapewniał, że pojawiające się wątpliwości i zgłaszane wnioski będą na bieżąco analizowane by w przyszłości móc zapewnić właściwe funkcjonowanie obiektu. Przyjęto również wnioski mieszkańców dotyczące bezpieczeństwa w tym rejonie.