Spotkanie z rodzicami uczniów IV L.O im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Spotkanie z rodzicami uczniów IV L.O im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Wczoraj (28.09), w wypełnionej sali gimnastycznej IV L.O im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie odbyło się spotkanie rodziców z policjantem Ogniwa ds. Nieletnich Komisariatu Policji V w Krakowie. Na spotkaniu poruszany był temat roli rodzica w przeciwdziałaniu niepożądanemu zachowaniu młodzieży, które może skutkować odpowiedzialnością karną. Ponadto rozmawiado o najczęściej popełnianych czynach karalnych, których dopuszcza się dzisiejsza młodzież. Na koniec spotkania policjant wyliczył korzyści płynące ze współpracy ze szkołą i Policją, w przeciwieństwie do problemów jakie niosą coraz częstsze przypadki postaw roszczeniowych niektórych rodziców.