poszukiwany - Krzysztof KASZA

Krzysztof KASZA
Krzysztof
KASZA
poszukiwany
Data urodzenia: 
03-03-1972
Miejsce zamieszkania: 
Kraków
Imię ojca: 
Tadeusz
Imię matki: 
Helena
Artykuł: 
280 §1 w zw. z art. 65 i art. 64 §2 i inne
Ustawa: 
Poszukiwany przez: 
Komisariat Policji V w Krakowie