Kierownictwo

 • ant
  Komendant Komisariatu Policji V w Krakowie
  Absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie   Przebieg służby: 1990 – 2000 ówczesna Komenda Rejonowa Policji Kraków Zachód; 2000 – 2003 ówczesny Komisariat Policji Kraków Łobzów; 2003 – 2006 Komenda Miejska Policji w Krakowie; 2006 – 2015 Zastępca Komendanta...
  więcej
 • ant
  p.o. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie
  więcej
 • ant
  Zastępca Komendanta Komisariatu Policji V w Krakowie
  AbsolwentAkademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie   Przebieg służby: 1996 – 2003 Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie; 2003 – 2011 Komenda Miejska Policji w Krakowie; 2011 – 2017 Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy...
  więcej