BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA 116 111 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

TELEFON ZAUFANIA 116 111 DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Od listopada 2008 roku został uruchomiony pierwszy, bezpłatny, ogólnopolski
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, którego obsługą zajmuje się
Fundacja Dzieci Niczyje. Telefon zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom
potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z
fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach życiowych.
Linia obsługiwana jest
przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów, którzy potrafią rozmawiać z
młodymi ludźmi o ich problemach i są w stanie udzielić im profesjonalnej
porady.
Dzwoniący nie muszą podawać swoich danych, by porozmawiać, a
interwencja podejmowana jest wtedy, gdy się na nią zgodzą. Konsultanci telefonu
zaufania 116 111 współpracują z ogólnopolską siecią instytucji i organizacji,
które w razie potrzeby prowadzą interwencje w sprawach dzieci. W przypadku
podejrzenia, że zdrowie lub życie dziecka jest poważnie zagrożone, konsultanci
telefonu 116 111 uprawnieni są do inicjowania interwencji policyjnej na mocy
porozumienia na rzecz sprawnej obsługi telefonu 116 111, zawartego pomiędzy
Komendantem Głównym Policji a Fundacją Dzieci Niczyje.

źródło: http://jaworzno.slaska.policja.gov.pl/k11/informacje/wiadomosci/116723,Spotkanie-z-mlodzieza.html, 01.07.2014r., godz. 11.40