KRAKOWSKA POLICJA OSTRZEGA!

KRAKOWSKA POLICJA OSTRZEGA!

W ostatnim czasie na terenie kraju odnotowano niebezpieczne sytuacje, polegające na skrajnej manipulacji uczestnikami gier komputerowych, w wyniku czego dzieci i młodzież – biorące udział w grze, mogą podejmować działania bezpośrednio zagrażające ich życiu i zdrowiu.

 Zachowania te, mogą mieć bezpośredni związek z grą internetową pn. „Niebieski Wieloryb”.  Mechanizm tej gry jest o tyle niebezpieczny, że stawia przed grającym ryzykowne wyzwania, które prowadzą do realizacji niebezpiecznych zachowań m. in. samookaleczania,  czy szukania coraz bardziej drastycznych form zadawania sobie bólu przez dłuższy okres, podejmowania działań zagrażających życiu, po próby samobójcze włącznie.

Innym niepokojącym przykładem nowej gry komputerowej, sprowadzającej bezpośrednie zagrożenie dla uczestniczących w niej dzieci, może być gra internetowa pn. „Wróżka Ognia”. Występują w niej znane z popularnych bajek postacie,  a skrajnie zmanipulowany uczestnik gry, może sprowadzić na siebie lub osoby postronne bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Komenda Miejska Policji w Krakowie zatem przestrzega przed tego rodzaju zagrożeniami, które mogą dotknąć bezpośrednio młodych mieszkańców Miasta Krakowa.