WIELE BANKÓW – JEDEN NUMER DO ZASTRZEGANIA KART

WIELE BANKÓW – JEDEN NUMER DO ZASTRZEGANIA KART

Związek Banków Polskich pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Federacji Konsumentów oraz wsparciu Policji prowadzi akcję rozpowszechniającą numer telefonu, tj. (+48) 828 828 828, pod którym można zastrzec utraconą kartę.

Przypomnijmy, iż powstanie takiego numeru stanowi kolejny etap prowadzonej już od 2008 roku Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, której celem jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach zagubienia lub kradzieży dokumentów tożsamości stanowiących naszą własność.

Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy - niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Pamiętajmy, że zastrzegając utracony dokument, udaremniamy przestępcom m.in. próbę wyłudzenia przez nich kredytów.

link do portalu Kampanii: www.DokumentyZastrzezone.pl

Główne hasła Kampanii:

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE W BANKU!

CHROŃ NAJCENNIEJSZY SKARB – SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ