Poszukiwani

Poszukiwani

 • Artur ADAMIAK
  Imię ojca:
  Wojciech
  Data urodzenia:
  13-09-1983
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 279 par. 1
  więcej
 • Krzysztof BRZOZOWSKI
  Imię ojca:
  Janusz
  Data urodzenia:
  15-05-1981
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 286 par. 1
  więcej
 • Konrad DUBIEL
  Imię ojca:
  Jacek
  Data urodzenia:
  29-09-1986
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 209 par. 1
  więcej
 • Krzysztof GEDROYĆ
  Imię ojca:
  Zbigniew
  Data urodzenia:
  11-03-1985
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 157 par. 1
  więcej
 • Leszek GOŁĄB
  Imię ojca:
  Andrzej
  Data urodzenia:
  26-05-1984
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 280 par. 1
  więcej
 • Bogumiła GROCHOLA
  Imię ojca:
  Julian
  Data urodzenia:
  10-04-1961
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 284 par. 2
  więcej
 • Krzysztof JANOWSKI
  Imię ojca:
  Piotr
  Data urodzenia:
  26-01-1986
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii art. 62 ust. 2
  więcej
 • Mateusz JOŃCZYK
  Imię ojca:
  Krzysztof
  Data urodzenia:
  08-07-1991
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 158 par. 1
  więcej
 • Krzysztof KASZA
  Imię ojca:
  Tadeusz
  Data urodzenia:
  03-03-1972
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Kodeks karny art. 280 §1 w zw. z art. 65 i art. 64 §2 i inne
  więcej
 • Rafał KLASIŃSKI
  Imię ojca:
  Zbigniew
  Data urodzenia:
  03-10-1978
  Miejsce zamieszkania:
  Kraków
  poszukiwany z:
  Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii art. 40 ust. 2
  więcej

Strony